نهایت عشق کجاست؟

به گمانم عشق سر آغاز زندگیست،سر آغاز لبخند،سر آغاز هر چه زیباییست که در گمان گنجد.

گویی خداوند انسان را آفرید تا نهایت عشق را به تصویر کشد از همان آفرینش اولین انسان ها تا به امروز،از هر قوم و نژادی

تا کنون همه خلایق آمدند و به گوشه ای از تابلوی عظیم و خارق العاده ی حقیقت پیوند خوردند و رفتند،هم اینک می آیند و خواهند رفت...تنها این تابلوست که می ماند و لحظه به لحظه کامل و کاملتر می شود.

خدا آگاه است کی و کجا به تکامل خواهد رسید و آخرین موجودی که تصویر زیبای عشق را به پایان می برد که خواهد بود!؟در کدام گوشه ترسیم می شود و بی جان...

چه هیجان انگیز خواهد بود وقتی نهایت عشق آشکار شود و چه اسرار آمیز اگر پیوسته ادامه یابد!

/ 0 نظر / 28 بازدید