آدم های مظنون حرکت کنند بهتر است تا در سکوت بمانند 
زیرا در حالت سکوت امکان دارد بی آنکه بدانند در ترازویی نشسته باشند
و همراه گناهانشان وزن شوند
فرانتس کافکا
/ 1 نظر / 19 بازدید