بایست و خوب بنگر

بایست و خوب بنگر.مسافر زمان شو،به گذشته،به آینده ی دور.

در برهوت زمان خواهی دید هیچ یک از ما نه بوده ایم و نه مانده ایم.

تولد و مرگ سهمی از زندگی دنیوی ماست.

بی آنکه در تولد و مرگ خود نقشی داشته باشیم با آمیزش دو انسان متولد می شویم (عشق یا نیاز) و با عشق یا وحشت از مرگ از دنیا می رویم.

این حقیقتیست انکار ناپذیر.از چه ناراحت و عصبانی هستی؟

اینکه نمی توانی نفس را به بی نفس بازگردانی؟

بگذار او آن طور آرام گرفته،آرام گیرد.

زندگی کن...


 

/ 1 نظر / 26 بازدید
محمد جواد

چارلي چاپلين: با پول مي شود خانه خريد ولي آشيانه نه،رختخواب خريد ولي خواب نه،ساعت خريد ولي زمان نه، مي توان مقام خريد ولي احترام نه،مي توان کتاب خريد ولي دانش نه،دارو خريد ولي سلامتي نه، خانه خريد ولي زندگي نه و بالاخره ، مي توان قلب خريد، ولي عشق را