نجوا

تو آنقدر پیچیده و غیر قابل پیش بینی هستی که می توانی این راه و جاده ها را طی کنی.

در تو قدرتیست بی پایان و اراده ایست شگرف.

یک خدای کوچک در وجود توست،یک خالق بی همتا.

تو خود خالق آن چیزی هستی که می خواهی.

باش،آن طور باش که می خواهی،می توانی.

مگر انسان های موفق،خدای من و تو را به چشم دیده اند،ندیده اند.

مگر آنها صدایش را شنیده اند،نشنیده اند.

دستی از آسمان به زمین آمد،نیامد.

خدای ما در قلب ماست،در وجود ما،نزدیکتر از رگ گردن به ما.

نه توانی ببینی و نه توانی بشنوی.

آن دستی که می گویند،قدرت توست.

آن نجوایی که می گویند،اراده ی توست.

ایمان داشته باش هر آنچه را می خواهی به دست خواهی آورد،گنجینه ی طلا؟

تو لایق آنی،شایستگی هایت را نشان بده.  

/ 0 نظر / 14 بازدید