تمامی ارزش های والا با دادن بهاء به آن،

به دست آمدنی هستند نه با گرفتن بهانه.

نویسنده:علیرضا ساقی

/ 3 نظر / 16 بازدید
زیتون

[فرشته][سبز][قلب][گل][ماچ]

سرونازشیراز

محفل آريائي تان طلائي ، دلهايتان دريائي شاديهايتان يلدائي ، پيشاپيش مبارک باد اين شب اهورائي [گل]