بشر نه فرشته است و نه حیوان

 بشرنه فرشته است و نه حیوان، وبدبختی کسانیست که بخواهند فرشته باشند و حیوان
از آب درایند. و خطرناک است اگر بکوشیم به بشر نشان دهیم که اعمالی نظیر حیوان دارد
بدون انکه عظمتش را یاداور شویم. و همچنین خطرناک است اگر بخواهیم عظمتش را بدون آنکه پستی 
او را نشان دهیم . به او یاد آور شویم. و همچنین خطرناک است 
اگر نگذاریم که او متوجه این هردو موضوع بشود. و خوب است اگر این هردو را برایش تشریح کنیم.
بر گرفته از کتاب زندگی،جنگ و دیگر هیچ: اوریانا فالاچی
/ 0 نظر / 16 بازدید