درک این لحظه چیست؟

اگر گفتن این جمله که تمام لحظات زندگیمان سرشار از اتفاقات و نکات ریز و درشت است اغراق به نظر می آید می توانم این گونه جمله ام را تصحیح کنم:آن لحظه که گمان می کنیم لحظه ی پوچ هست و زندگی چیزی برای گوش زد کردن(نکته ای و حتی چراغ راهنمایی) ندارد کاملاً در اشتباهیم.شاید همان لحظه است باید به دنبال سر نخی بود که در رویدادها و الهامات همانند جاده ای ما را به راه یابی به مسیر دعوت می کند و حین گذر ار آن مراحل پیوسته در گوشمان نجوا می خواند که این را خوب به خاطر بسپار،این راه و این پستی و بلندی ها را.

شاید گاهی سخت بتوان پی به همه ی نکات برد می بینیم،می شنویم اما فقط آن هایی را در ذهن جای می دهیم که گمان می بریم ضرورت بسیار دارند و ما را در ادامه راه یاری خواهند کرد.این طبیعیست همانند کلاس درس.محال ممکن است همه ی نکاتی که استاد بیان می کند را یادداشت کنیم گاهی در لحظه یاد می گیریم(نیازی نمی بینیم آن را در گوشه ی دفتر یادداشتمان حک کنیم) گاهی هم تکرار می شود این تکرار سب یادگیری بهتر و به خاطر سپردن بهتر خواهد بود پس از تکرار لحظات نترسیم از تکرار اتفاقات خسته و کسل نشویم شاید قرار بود چیزی یاد بگیریم نگرفتیم!

گاهی به دنبال نکته ی انحرافی داستان باشیم بد نیست!بگذاریم تجلی گر افکارمان باشد گرچه ما را گمراه می کند اما به گمراهی نمی کشاند نکته این جاست سرانجام با پایان داستان هماهنگ خواهیم شد.

شاید در گیرودار این تکرار ها و این لحظات گنگ چیزی نهفته باشد که از چشم ما غافل مانده است شاید این لحظه که حس می کنیم نکته ای برای آموختن و آموخته دادن نیست،باشد،که یاد گیریم و یاد دهیم.

تنها تلاش کنیم با دقت بیشتر گوش فرا دهیم و بهتر ببینیم آیا این تکرار دوباره رخ خواهد داد!؟ 

/ 1 نظر / 20 بازدید
كاوه

بسيار بسيار جالب بود،هرچند كه بكار بردن اين حرفا خيلي سخت تر از گفتنشه در هر صورت درود برتو[دست]