رونوشت

گاه پیش از انکه قدر زندگی خود را بشناسیم احساس ترس و تنهایی کرده ایم.

همان گونه که رشد می کنیم زندگی دگرگون میشود و این حقیقتی است پذیرفتنی.

اموختن بیشتر،رشد بیشتر را به همراه می اورد.

ازردن،ترسیدن،تنها ماندن و گریستن،منزلهای راه اموختنی اند.

درک احساساتمان،زندگی را عرصه ی نبرد و پیروزی می کند.

گذران دوران سخت از تو همان می سازد که هستی.

یکی از مهمترین گام هایی که باید برداری،برداشته ای.

آغاز هر روز نو به تو میگوید که شایسته ی آنی که لبخند زنی.

آغاز هر روز نو،تو را به این باور میرساند که می توانی دل دیگری را شاد کنی.

زیرا این تویی که خوبی و زیبایی.

زیبایی تو در درون توست و این زیبایی با حضور تو،جهان را لبریز میکند و دیگران می توانند انرا احساس کنند.

زندگی به تمامی در برابر توست.

فرصتی در برابرت که ان کس و ان چیزی باش که می خواهی.

/ 0 نظر / 14 بازدید