وقتی اسکندر مقدونی از اناسارکوس شنید که جهان هایی با شمار نامحدود وجود دارند،به سختی گریست و هنگامی که یاران علت این گریه را پرسیدند الکسندر پاسخ داد;هرگزبه فکر شماها چنین اندیشه خطور نکرده که شمار عظیمی از این دنیاها وجود دارد و ما هنوز یکی از انها را فتح نکرده ایم؟  پلوتارک

منبع :کتاب ابراهیم ویکتوری به نام شگفتی های جهان

/ 3 نظر / 17 بازدید
زیتون(روان شناسی ازدواج)

سلام ایامت به برکت میلاد رسول الله سرشار ازانرژی مثبت درخصوص سوال ماست سرد است وعدس سرد خوردن 2تا سردی با هم مضر است اسید بدن را بالامی برد بعلاوه اینکه ماست مانع جذب آهن میشه و در اخبار علمی هست که ماست باهیچ غذائی نباید خورد دشمن اهن است ماست غذای کلسیم دار است که الزاما شب باید مصرف شود باغذای دیگری مصرف نشود برای رفع سردی ان نعنا در کنارش استفاده شود پیغمبرقیل ازخوردن اینگونه غذا سیاه دانه را پودرکرده می خوردند بعد نان ماست می خورده اند همچنین درکنار هندوانه وشیر و خیار که سردهستند خرما میخورده اند تا اسید وباز ان متوازن گردد که مانع بیماری است